17 czerwca 2008
Krasnystaw i Poetyckie Łany

Krasnostawska Biesiada Literacka „Poetyckie Łany” była kolejnym etapem prezentacji kwartalnika kulturalnego „Kozirynek” w jego promocyjnej trasie po Polsce.
Impreza była zaiste znakomita! Może dlatego, że wiązała się z rozstrzygnięciem I Konkursu Literackiego im. Stanisława Bojarczuka, a organizowana była przez naszych serdecznych przyjaciół animujących działalność literacką na Zamojszczyźnie.
Prezentację „Koziegorynku” poprzedziła opowieść o patronie konkursu w wykonaniu uznanego krasnostawskiego poety Jana Henryka Chichosza.
Nasze wystąpienie kryło się pod mile łechczącym oko punktem programu: „Jak to się robi w Radzyniu Podlaskim, czyli słów kilka o tym dlaczego kozy trafiły do winiet”. Na to pytanie odpowiedzieć próbował Adam Świć.
Głównym punktem „Poetyckich Łanów” było rozstrzygnięcie konkursu literackiego, w jury którego - poza znamienitymi znawcami literatury w osobach Krzysztofa Konopy i Romana Żelaznego - zasiadł również przedstawiciel redakcji naszego kwartalnika Dariusz Magier. Skutek - pozyskanie dwojga głównych laureatów konkursu: Marioli Mikulskiej oraz Macieja Topolskiego dla łam „Koziegorynku”.


Z powodu niepewnej pogody nie odbyło się, co prawda, „ognisko pre-kupalne”, lecz w żaden sposób nie zapobiegło to zapowiadanym w programie „hulankom i swawolom”, które dzięki zabiegom Mariusza Kargula (na co dowód w relacji fotograficznej) wprowadziły uczestników krasnostawskiej biesiady (w tym redaktorów „Koziegorynku”) w doskonały nastrój.

Fot. Paweł Żochowski
  POWRÓT